Dersom det er behov for å utvide åpningstiden dagen i forveien vil vi hold vekta åpen inntil kl. 17.00 den 14. august. Ser dere at dette er noe dere har behov for  - vennligst send en e-post til kundeservice@glor.no senest mandag 13. august kl. 15.00 med en kort beskrivelse av behovet.

Vi beklager ulempen dette vil medføre.