Kode Avfallstype   Pris  
1131 Park- og hageavfall kr 0,35 /kg
1131-3 Røtter og stubber kr 0,90 /kg
1142 Trevirke kr 0,99 /kg
1211 Papir, sortert kr 0,26 /kg
1231 Papp, sortert kr 0,26 /kg
1411 Metall og metallemballasje   gratis  
1599 EE-avfall (elektriske artikler og kabler)   gratis  
1601 Rene masser kr 0,25 /kg
1611 Betong uten armeringsjern kr 0,18 /kg
1612 Betong med armeringsjern kr 0,49 /kg
1613 Tegl og takstein kr 0,18 /kg
1615 Gips kr 1,25 /kg
1618 Keramikk og porselen (uorganisk avfall) kr 1,16 /kg
1711 Plast, ren   gratis  
1732 EPS emballasje (isopor)   gratis  
1811 Bildekk, personbil kr 20,00 /stk.
7051 Maling, lim, lakk kr 4,75 /kg
7011 Spillolje med refusjon   gratis  
7012 Spillolje uten refusjon (småkolli) kr 5,40 /kg
7055 Spraybokser kr 11,50 /kg
7092 Blyakkumulatorer (bilbatterier o.l)   gratis  
7094 Litiumbatterier kr 61,00 /kg
7098 CCA-impregnert treverk kr   1,79 /kg
7158 Klorparafinholdige ruter kr 7,70 /kg
7211 PCB-isolerglass knust kr 168,00 /kg
7211 PCB-isolerglass hele ruter kr 1,50 /kg
7250 Asbest kr 1,78 /kg
7261 Brannslokkingsapparat, pulver kr 11,25 /kg
9912 Restavfall (til forbrenning) kr 2,20 /kg
9912 Sortert avfall rampe (avfall som sorteres selv på gjenvinningsstasjon) kr 0,59 /kg
9912 Restavfall til deponi (ikke gjenvnnbart avfall) kr 2,22 /kg
  Sorteringsavvik, gebyr kr 1 290,00 /stk.
  Elektronisk deklarering av farlig avfall (utfylling for kunde) kr 295,00 /stk.

GLØR Partner kan ta i mot alt av avfall (unntatt eksplosivt og radioaktivt avfall). Ta kontakt for pristilbud på avfallstyper du ikke finner i listen over.