Nyhetsarkiv

  • Informasjon om deponering av PFAS-forurensede masser

    Gravemaskin

    Miljødirektoratet varsler om strengere krav for deponering av masser som inneholder perfluorerte stoffer (PFAS). Dette dreier seg om en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. GLØR kan ikke ta i mot jord med for høye verdier av PFAS.

Arkiv