GLØR kjører per i dag som normalt, og har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning. Dette gjelder spesielt kontaktpunkter mellom mennesker som kan unngås, og ansatte i GLØR har fått beskjed om å holde avstand i møte med kunder. 

GLØR Partner oppfordrer privatkunder til å leie container og/eller kjøpe praktiske Lettvekk-sekker i nettbutikken. Begge alternativer blir levert og hentet hjemme hos kundene. Dette kan nekelt bestilles i nettbutikken.

En eventuell reduksjon i GLØRs bemanning framover vil tvinge fram en omdisponering av ressurser, som igjen kan gå ut over responstiden. Vi håper på forståelse for dette blant våre kunder.