Hva er farlig avfall, og hvordan skal jeg deklarere farlig avfall?

Miljødirektoratet stenger nå for midlertidig praksis hvor avfallsmottak kan deklarere farlig avfall på seg selv i de tilfeller hvor næringskunden/avfallsprodusenten ikke er kjent med Avfallsdeklarering.no.

Den midlertidige ordningen ble innført for å sikre at mottakene ikke måtte avvise næringskunder/avfallsprodusenter og derved med fare for at avfall kom på avveie.  

Direktoratet henviser til at dette var midlertidig ordning, og at det er over ett år siden det ble obligatorisk å bruke Avfallsdeklarering.no. Det må nå stilles strengere krav til næringskundene/avfallsprodusentene, slik at alle nå deklarerer sitt eget avfall i eget navn og gjennom det deklarasjonssystemet som finnes her i landet, mener Miljødirektoratet.

Vi hjelper deg
Som næringskunde/avfallsprodusent er det tre steg du skal igjennom med ditt farlige avfall:

  1. Identifisere
  2. Deklarere
  3. Levere

Les og lær mer om de tre stegene for farlig avfall.

Fullmakt - overlat jobben til oss
Ønsker du å overlate jobben til oss? Ved å gi oss fullmakt til å deklarere på vegne av din virksomhet, slipper du å gjøre jobben.

Hvis du avgir fullmakt til oss i avfallsdeklarering.no kan vi, mot et vederlag, deklarere farlig avfall på vegne av din virksomhet i henhold til gjeldende regler.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om hvordan fullmakten fungerer.