I henhold til avfallsforskriftens § 11 er alle bedrifter ansvarlig for å deklarere og levere sitt farlige avfall til godkjent mottak. Men, hva er farlig avfall, og hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Som avfallsmottak ønsker GLØR å dele sin kunnskap slik at du kan være trygg på at du håndterer avfallet forskriftsmessig riktig. Vi inviterer derfor til to gratis minikurs tilpasset ulike bransjer/yrkesutøvere som håndterer og leverer farlig avfall:

11. oktober 2017

 

18. oktober 2017

 

Tilpasset bygg og anleggsbransjen.
Sted: Scandic Lillehammer hotell
Tid: Onsdag 11.10.2017 kl. 08:00 - 10:00

Invitasjon (utskriftvennlig)

Påmelding

 

Tilpasset vaktmestere og bilbransjen.
Sted: Scandic Lillehammer hotel
Tid: Onsdag 18.10.2017 kl. 08:00 - 10:00

Invitasjon (utskriftvennlig)

Påmelding

Velkommen skal du være!