Vinduer (og dører med vinduer) kan ikke lenger leveres sammen med behandlet trevirke. Det skyldes at vi ikke klarer å skille ut glass og ikke-magnetisk metall når disse kvernes sammen med annet trevirke. Aluminium og blekk blir ikke med magneten ut av flisa, og i neste ledd ødelegger dette for behandlingsanleggene som flisa leveres til.

Vinduer skal derfor leveres som farlig avfall eller restavfall slik at metallet og glasset kan sorteres ut på forsvarlig måte. Avvik fra sorteringskravet vil etter 1. mai 2017 kunne medføre straffegebyr.

Se våre sorteringskrav for vinduer for nærmere informasjon.