Mange av vinduene som kastes i dag inneholder miljøfarlige stoffer som PCB, klorparafiner eller asbest og skal sorteres som farlig avfall. Vi opplever at entreprenører leverer vinduer som er klassifisert feil. Noen ganger leveres vinduer som kunne vært kastet i restavfallet som farlig avfall.  I og med at de ulike avfallstypene har forskjellig pris, er det mye penger å spare på å sortere de riktig før de stables og leveres til avfallsmottaket.

På webinaret viser vi hvordan du ser forskjell på de ulike isolerglassrutene, og hvordan du merker, stabler og emballerer vinduene

Når: onsdag 26. august kl. 14.00 - 14.30 (via MS Teams)

Målgruppe: ansatte i bygg- og anleggsbransjen.

Varighet: 30 minutter (kort og effektivt, med mulighet for å stille spørsmål til slutt)

Pris: deltakelse er gratis

Påmelding: send e-post til marianne.gunnerud@glor.no

Påmeldte får tilsendt link til møtet (i MS Teams) med en beskrivelse av hvordan du kobler deg til for å delta.