Bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å deklarere og levere dette til godkjent avfallsmottak (jfr. Avfallsforskriften §11). 

  • Avfallet skal deklareres før levering.
  • Deklarasjonen skal følge transporten.
  • Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert.

Hva gjør jeg med farlig avfall?
Som kunde/avfallsprodusent er det tre steg du skal igjennom med ditt farlige avfall:

  1. Identifisere
  2. Deklarere
  3. Levere

1. Identifisere

Du som kunde/avfallsprodusent har selv ansvar for å undersøke om avfallet som oppstår hos deg er farlig avfall. Her finner du en oversikt over farlig avfall. Alt farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig for å unngå forurensning eller skade på mennesker eller dyr. I Avfallsforskriften kapittel 11 - vedlegg 2 står det om hvilke kriterier som gjør avfall farlig.

2. Deklarere

Fra 1. mai 2016 innførte Miljødirektoratet elektronisk deklarering som erstatning for de grønne papirskjemaene. Det har forenklet deklareringsarbeidet for alle parter.

Avfallsmottak kan deklarere på vegne av kunde/avfallsprodusent. Før dette kan gjøres, må kunden/avfallsprodusenten tildele en fullmakt til avfallsmottaket. Dette i avfallsdeklarering.no.

Kom i gang:
Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" til den personen i virksomheten som er ansvarlig for det farlig avfallet, og dermed være administrator i Avfallsdeklarering.no. Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

- opprette bedriftsprofil
- opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
- eventuelt gi fullmakt til GLØR Partner slik at vi kan bistå med deklarering

Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

For mer informasjon, se vår brukerveiledning: Deklarering av farlig avfall - kom i gang.
 

3. Levere

Du som kunde/avfallsprodusent kan selv transportere og levere det farlige avfallet til godkjent mottak (Roverudmyra, Gausdal og Øyer gjenvinningsstasjon er godkjent for mottak av farlig avfall). Du kan også bestille transport av ditt farlige avfall. GLØR Partner sin servicebil er godkjent (ADR) for transport av farlig avfall. Husk at avfallet må være deklarert før det overleveres til transportør.

Trenger du hjelp? Kontakt oss.