Bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å deklarere og levere dette til godkjent avfallsmottak (jfr. Avfallsforskriften §11). 

Hva gjør jeg med farlig avfall?

Som kunde/avfallsprodusent er det tre steg du skal igjennom med ditt farlige avfall:

  1. Identifisere
  2. Deklarere
  3. Levere

Vi bistår med veiledning og informasjon, deklarering og henting  Kontakt oss.