Vi har gjenvinningsstasjoner i Gausdal, i Øyer og på Lillehammer. Hovedkontoret er på Roverudmyra, Lillehammer. Mer informasjon om hver enkelt stasjon som beliggenhet og åpningstider, finner du ved å klikke på den aktuelle stasjonen.

Dersom en privatperson leier container eller et firma til å håndtere avfallet for seg er det å betrakte som næringsavfall i følge forurensingsloven. 

Husk å sikre lasten dersom du kjører med henger, og sjekk at førerkortet ditt gir deg lov til å kjøre med den hengeren og lasten du har.