Vi leverer løsninger som letter avfallshåndteringen - i form av beholdere, stativer, sekker, skilting og informasjon. 

Mange avfallstyper som oppstår i landbruket - som plastemballasje og metaller kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Ønsker du at vi kommer og henter avfall hos deg, kontakt oss for tilbud.

NB: Egen innkjøringsordning for sortert landbruksplast

Ved levering av farlig avfall som for eksempel olje, maling, plantevernmidler - må du fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema på avfallsdeklarering.no . Vi hjelper deg selvfølgelig i gang om du har noen spørsmål til dette.