Det er gratis å levere sortert landbruksplast på våre tre gjenvinningsstasjoner.  På disse stedene kan man levere:

  • Hvit rundballefolie
  • Farget rundballefolie (lys grønn, mørk grønn, svart eller rosa)
  • PP-sekker (for- og gjødselsekker)
  • Nett  - skal være pakket i svartsekk eller annen sekk
  • Bobiner  / hylser av plast  - skal ligge i sekker! Vi kan også ta med hylser av papp - men vi tar IKKE med dersom disse to typene er blandet. 

    Tomme plastkanner og annen hardplast er ikke med i henteordningen og kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. 

Henting på gard / eget hentested
Vi tilbyr henting av sortert landbruksplast innen vårt område. Vårt kjerneområde er Gausdal, Lillehammer, Øyer  og deler av Ringsaker, Biristrand  og Biri.

•    Pris for henting på gard kr. 840,- ekskl. mva (pr. 01.01.2020). For kraning ut over 15. minutter kr. 1471,- pr time
•    ETT hentested pr. gard. Må bilen hente plasten på flere steder på eiendommen, er det pr. definisjon flere hentinger 
•    plasten må ligge lett tilgjengelig for lastebil med kran på hentedagen
•    Vi forbeholder oss retten til ikke å kjøre der hvor vi mener det ikke er forsvarlig pga. beliggenhet, vegstandard, avstand eller annet
•    Dersom sjåføren mener leveringen ikke tilfredsstiller krav til renhet og sortering for gjenvinning, vil varene ikke bli tatt med
•    Enkelte steder besøkes kun i snøfrie perioder av året.


Klikk her for bestilling av henting av sorter landbruksplast