Isolerglassruter med PCB fra perioden 1965 til 1980
Mottakskrav og mer informasjon 

Isolerglassruter med klorparafiner i perioden 1976 til og med 1990
Mottakskrav og mer informasjon

Isolerglassruter med ftalater i perioden 1991 til og med 2004
Mottakskrav og mer informasjon