GLØR Partner AS ble opprettet som følge av at ny Forurensingslov (FUL) som ble iverksatt 1. juli 2004. Konsekvensene av den nye loven var i hovedsak at en større del av det som tidligere var tvungen renovasjon, ble konkurranseutsatt.

Visjon
GLØR Partner sin visjon er å bidra til et mer miljøvennlig næringsliv. Ved å være bedriftens naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål kan GLØR Partner tilby gode sorteringsløsninger, effektiv innsamling og miljøvennlig håndtering og transport av avfallet.

Verdier
GLØR Partner ønsker å bli oppfattet som miljøvennlige, oppdaterte, løsningsorienterte og tydelige.

Eierskap og styre
Generalforsamlingen i GLØR Partner AS består av styret i GLØR IKS.

Styret i GLØR Partner AS består pr 01.06.16 av:
Inge Morten Haave (styreleder)
Elisabeth Agnethe Grændsen
Irene Thorsplass
Åge Melbø
Erik Ulateig

Selskapet har hovedkontor på Roverudmyra ved Lillehammer.


Styret i GLØR Partner AS, fra venstre: Erik Ulateig, Elisabeth A. Grændsen, Inge Morten Haave, Irene Thorsplass, Marianne Gunnerud (daglig leder) og Åge Melbø.