Gjenvinningsstasjoner

  • 500

    meter kjørt på 2 kg matavfall

  • 2800

    kunder betjenes daglig

  • 250 000

    innbyggere leverer til Mjøsanlegget

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet