Gjenvinningsstasjoner

 • Lei av spriking? Her får du noen tips

  overfylt beholder

  Husk at det ikke skal være mer avfall i beholderen enn at lokket kan være helt lukket på tømmedag. Dette for å unngå forsøpling. Har du for liten plass i beholderen er det flere måter å løse dette på.

 • 500

  meter kjørt på 2 kg matavfall

 • 2800

  kunder betjenes daglig

 • 250 000

  innbyggere leverer til Mjøsanlegget

 • Fordeling av avfall

Fordeling av avfall

%levert hvert år
Mat/hage
Papp/papir
Restavfall
Glass/metall
Plast
Farlig avfall
Annet