Kode Avfallstype   Pris  
1131 Park- og hageavfall kr 0,36 /kg
1131-3 Røtter og stubber kr 0,95 /kg
1142 Trevirke kr 1,02 /kg
1211 Papir, sortert kr 0,28 /kg
1231 Papp, sortert kr 0,28 /kg
1411 Metall og metallemballasje   gratis  
1599 Blandet EE-avfall (elektriske artikler og kabler) kr 0,62 /kg
1601 Rene masser kr 0,27 /kg
1603 Lett forurensede masser kr 0,87 /kg
1604 Forurensede masser kr 1,12 /kg
1611 Betong uten armeringsjern kr 0,17 /kg
1612 Betong med armeringsjern kr 0,52 /kg
1613 Tegl og takstein kr 0,20 /kg
1615 Gips kr 1,32 /kg
1618 Keramikk og porselen (uorganisk avfall) kr 1,23 /kg
1732 EPS emballasje (isopor)   gratis  
1811-1 Bildekk uten felg (fra personbil) kr 26,00 /stk.
1811-2 Bildekk med felg (fra personbil) kr 62,00 /stk
1812 Traktor-, anlegg- og lastebildekk kr 260,00 /stk
7051 Maling, lim, lakk kr 5,00 /kg
7011 Spillolje med refusjon   gratis  
7012 Spillolje uten refusjon (småkolli) kr 5,71 /kg
7055 Spraybokser kr 12,15 /kg
7092 Blyakkumulatorer (bilbatterier o.l)   gratis  
7094 Litiumbatterier kr 64,38 /kg
7098 CCA-impregnert treverk kr   1,89 /kg
7158 Klorparafinholdige ruter kr 8,14 /kg
7211 PCB-isolerglass knust kr 177,16 /kg
7211 PCB-isolerglass hele ruter kr 1,59 /kg
7250 Asbest kr 1,86 /kg
7261 Brannslokkingsapparat, pulver kr 11,85 /kg
9912 Restavfall (til forbrenning) kr 2,30 /kg
9912 Sortert avfall rampe (avfall som sorteres selv på gjenvinningsstasjon) kr 0,64 /kg
9912 Restavfall til deponi (ikke gjenvnnbart avfall) kr 2,35 /kg
  Sorteringsavvik, gebyr kr 1360,00 /stk.
  Elektronisk deklarering av farlig avfall (utfylling for kunde) kr 309,00 /stk.

GLØR Partner kan ta i mot alt av avfall (unntatt eksplosivt og radioaktivt avfall). Ta kontakt for pristilbud på avfallstyper du ikke finner i listen over.

Alle priser er eks. mva.

Priser for husholdningssavfall (GLØR).