Det skal alltid utføres kartlegging og eventuelt miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk. Dette sikrer at miljøfarlige stoffer ikke spres til naturen.

Det kan være utfordrende å sette seg inn i de krav og regler som er gjeldende.

GLØR Partner er din samarbeidspartner og veileder deg gjennom hele eller deler av prosjektet - avhengig av omfanget. Vi bidrar med avfallsplaner, statistikker og rapporter.