Vi har både muligheten til å inngå avtale om at vi kommer fast til avtalte tider, eller vi kan avtale at du ringer en tid i forkant av ønsket tømming eller henting. Dette vil mange også ha behov for å variere gjennom året dersom driften er sesongstyrt. 

Transportsoner
Vi opererer innenfor såkalte transportsoner, som er avstand målt ut fra Roverudmyra på Lillehammer:

Sone 1: 0 - 9 km
Sone 2: 10-19 km
Sone 3: 20-29 km
Sone 4: 30-39 km
Sone 5: 40-49 km
Sone 6: 50-59 km
Sone 7: 60-69 km