Gå til hovedinnholdet

Nye utsorteringskrav for plast- og matavfall

Nye krav er på plass fra nyttår, og nå må alle som produserer husholdningslignende avfall kildesortere plast og mat. Vi hjelper deg å bli kjent med de nye reglene!

Publisert: 21/12/22

Fra nyttår ble det innført nye krav til kildesortering av mat- og plastavfall. Formålet med dette er å legge til rette for at mer avfall kan materialgjenvinnes. Matavfallet skal kunne få nytt liv som biogassen vi bruker i avfallsbilene våre, og plasten skal kunne smeltes og brukes om igjen. Jordas ressurser må utnyttes bedre for å beskytte miljøet, redusere klimagassutslipp og legge til rette for et bærekraftig samfunn. Kildesortering er viktig!

Det er Avfallsforskriften kapittel 10 som blir endret ved nyttår. Det innebærer nye utsorteringskrav for alle offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall. For næringslivet er det spesielt §10a-5 som blir viktig å forholde seg til.

Fra 1. januar kan ikke virksomheter som genererer husholdningslignende avfall kaste gjenvinnbart plast- eller matavfall i restavfallet. I praksis betyr dette tilnærmet alle virksomheter. Det er gjort unntak for ren industriproduksjon, men det vil fortsatt være krav om kildesortering i eksempelvis kantina, der matrester og plastemballasje nå må sorteres ut ved kilden.

Avfall Norge har oppsummert en del spørsmål og svar om forskriften. Under her viser vi noen fremhevede spørsmål og svar:

Hva menes med kildesortering?

Med kildesortering menes å sørge for adskillelse av de ulike avfallstypene der avfallet oppstår.

Hva kreves av dokumentasjon?

At virksomheter skal vite hvor mye de har utsortert og levert til materialgjenvinning. Det er foreløpig ikke rapporteringsplikt, men Miljødirektoratet og Statsforvalteren vil begge kunne føre tilsyn om de ser at det er særskilte grunner til det.

Hvordan vil eventuelle brudd på disse reglene bli fulgt opp?

I første omgang er Miljødirektoratet opptatt av å gi god veiledning, og se hvordan de nye reglene blir innført og gjennomført. Utover det har Miljødirektoratet vanlige virkemidler som ellers, så det er et mulighet for å gi tvangsmulkt

En virksomhet med to personer, som tar med niste hjemmefra, og ikke alltid spiser den opp - må det da kildesorteres?

Ja. Det er ikke gjort forskjell på størrelse på virksomhet.


Syns du dette virker komplisert?

Det er det mange andre som også opplever. Heldigvis fins det gode og enkle løsninger, og vi i GLØR Partner hjelper gjerne til med å sørge for at din virksomhet er i overensstemmelse med de nye reglene. Ta kontakt med salgs- og markedssjef Per Bakken på 99081777 for en prat om hva vi kan gjøre for deg.

Fant du det du lette etter?
Følg GLØR Partner
Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Facebook Følg GLØR {{ glorpartner ? 'Partner ' : ''}}på Linkedin
Utviklet av OffCenit / Krible